Winieta 1
Winieta 1

Identyfikatory T24 uprawniające do wjazdu za znak B-5 (zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 24 t)

Nazwa procedury:

Wydanie identyfikatora T24 uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy B-5 (zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 24 t) na obszar Śródmieścia w związku z otwarciem tunelu pod Martwą Wisłą.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie identyfikatora (formularz do pobrania) powinien zawierać
  • dane wnioskodawcy:
   • osoba fizyczna:
    • imię
    • nazwisko
    • adres zamieszkania
    • PESEL
   • działalność gospodarcza:
    • nazwa
    • adres siedziby
    • NIP/REGON
  • trasa - wskazanie ulic, na które ma obowiązywać identyfikator
  • uzasadnienie - określenie przyczyny/celu wjazdu pod znak B-5 "24 t"
  • dane pojazdu/zestawu
   • marka pojazdu/ciągnika
   • numer rejestracyjny pojazdu/ciągnika
   • numer rejestracyjny przyczepy/naczepy
  • okres korzystania z identyfikatora

Opłata skarbowa:

Nie dotyczy.

Opłata administracyjna:

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:

Dział Inżynierii Ruchu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Inżynierii Ruchu - ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk, tel. 58 55 89 827.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

Brak

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie identyfikatora T24 uprawniającego do wjazdu pod znak drogowy B-5 "Zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 24 t"
 2. Mapa ograniczeń ruchu dla pojazdów powyżej 24 t