Winieta 1
Winieta 1

Identyfikator typu R, A, S, B, H, W uprawniający do wjazdu na ulice oznakowane znakami B-1 „zakaz ruchu” oraz C-16 „droga dla pieszych” z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku

Nazwa procedury:

Wydanie identyfikatora uprawniającego na wjazd za znaki „zakaz ruchu w obu kierunkach" lub „ciąg pieszy" na ulice (wymienione w liście poniżej):

 • Identyfikatora typu R, A, S, B, H, W uprawniający do wjazdu na ulice oznakowane znakami B-1 „zakaz ruchu” oraz C-16 „droga dla pieszych” z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku
  • R (Długa, Długi Targ, Kołodziejska, Piwna (odcinek pomiędzy ul. Tkacką i Kozią), Tkacka, Garbary, Ogarna (odcinek pomiędzy ul. Podgarbary i Pocztową), Kaletnicza, Kramarska
  • A (Straganiarska)
  • S (Stągiewna)
  • B (Bednarska)
  • H (Wartka)
  • W (Wodopój)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie identyfikatora (formularz do pobrania) powinnien zawierać:
  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy),
  • w przypadku prowadzenia punktu handlowego - określenie jego lokalizacji (np. numer punktu lub działki),
  • w innym przypadku niż wyżej wymienione należy określić cel wjazdu,
  • dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny).
 2. Kopia dowodu osobistego z adresem zameldowania (w przypadku mieszkańca).

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Siedziba Działu Inżynierii Ruchu - ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Inżynierii Ruchu - ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk, tel. 58 55 89 827.

Tryb odwoławczy:

Do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

Termin rozpatrywania wniosku określony jest w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

Brak.

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie identyfikatora typu R, A, S, B, H, W uprawniającego do wjazdu na ulice oznakowane znakami B-1 „Zakaz ruchu” oraz C-16 „Droga dla pieszych” z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ na terenie Starego i Głównego Miasta w Gdańsku

Formularz w wersji papierowej dostępny jest również w Dziale Inżynierii Ruchu.