Winieta 1
Winieta 1
Gastronomia

Aby móc usytuować na terenie miasta Gdańska punkt handlowy, kiosk gastronomiczny, ogródek gastronomiczny i pojazd typu foodtruck należy uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Pierwszym krokiem jest uzgodnienie projektu obiektu handlowego lub gastronomicznego, uwzględniającego jego lokalizację, powierzchnię, wyposażenie, oświetlenie i inne. Po wydaniu uzgodnienia należy wystąpić o zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia na nim obiektu.

Druki wniosków dotyczących poszczególnych obiektów znajdują się poniżej. Należy je złożyć w Biurze Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36.


PUNKT HANDLOWY

Wniosek o wydanie uzgodnienia punktu handlowego (UPH)
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia punktu handlowego (DPH)


OGRÓDEK GASTRONOMICZNY

Wniosek o wydanie uzgodnienia ogródka gastronomicznego (UOG)
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego (DOG)


POJAZD GASTRONOMICZNY (FOODTRUCK)

Wniosek o wydanie uzgodnienia na ustawienie pojazdu gastronomicznego w wyznaczonych tymczasowych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia pojazdu gastronomicznego


KIOSK

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektu handlowo-usługowego