Winieta 1
Winieta 1

Funkcjonowanie strefy

Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku funkcjonuje na mocy Uchwały nr XXXII/680/2012 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat.

Tekst jednolity Uchwały - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku, Poz. 3802

Strefa powstała w celu umożliwienia kierowcom łatwiejszego dostępu do miejsc postojowych poprzez zwiększenie rotacji pojazdów w dzielnicach: Śródmieście, Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze i Jelitkowo (w okresie letnim).

Czas poboru opłat

  • Parkowanie w sektorach Stare Miasto, Wrzeszcz, Jelitkowo jest płatne od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 17.00
  • Parkowanie w dzielnicy Aniołki, Oliwie i na Przymorzu jest płatne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00.
  • Parkowanie w sektorze Główne Miasto i na ulicy 3 Maja płatne jest od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 20.00.
  • W soboty, niedziele i święta ustawowe przypadające w dni od poniedziałku do piątku parkowanie w tych sektorach jest bezpłatne.