Winieta 1
Winieta 1
Funkcjonowanie strefy

Strefa Płatnego Parkowania w Gdańsku funkcjonuje na mocy Uchwały nr XXXII/680/2012 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat., zmienionej uchwałą nr XLVI/1033/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013 r., Uchwałą nr LIII/1213/14 Rady Miasta Gdańska z dn. 29 maja 2014 r., Uchwałą nr XXIV/663/16 Rady Miasta Gdańska z 31 maja 2016 r., Uchwałą nr XXI/863/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r., Uchwałą XXXVIII/1033/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r., Uchwałą nr XLVIII/1447/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r; Uchwałą nr LI/1518/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą nr LIII/1546/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą nr LVII/1713/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. i Uchwałą nr VIII/118/19 Rady Miasta Gdańsk z dnia 28 marca 2019 r.

Tekst jednolity Uchwały - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 roku, Poz. 3802

Strefa powstała w celu umożliwienia kierowcom łatwiejszego dostępu do miejsc postojowych poprzez zwiększenie rotacji pojazdów w dzielnicach: Śródmieście, Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze i Jelitkowo (w okresie letnim).

Parkowanie w sektorach Stare Miasto, Wrzeszcz, Jelitkowo (01.07-31.08) jest płatne od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 17.00, natomiast parkowanie w dzielnicy Aniołki, Oliwie i na Przymorzu jest płatne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00. Parkowanie w sektorze Główne Miasto płatne jest od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 20.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie w tych sektorach jest bezpłatne.

Na obszarze Głównego Miasta w granicach wyznaczonych ulicami: Ogarna, Pogarbary, Wełniarska,Teatralna, Latarniana, Szeroka oraz korytem rzeki Motława obowiązuje ograniczenie ruchu pojazdów - Strefa Ograniczonej Dostępności (SOD).