Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 877/20

Zarządzenie Nr 877/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 lipca w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zespołu lokali użytkowych w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie przy Bramie Wyżynnej w Gdańsku do oddania w najem w drodze przetargu publicznego ograniczonego - ustnej licytacji stawki czynszu oraz wprowadzenia regulaminu przetargu.