Zarządzenie nr 638/20 Prezydenta Miasta Gdańska

Zarządzenie nr 638/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.