Zarządzenie nr 272/20 Prezydenta Miasta Gdańska [AKTUALIZACJA]

AKTUALIZACJA - 23 marca 2020

UWAGA! W związku z ogłoszonym stanem epidemii zostaje odwołany wybór i licytacja na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych zawartych w Zarządzeniu nr 272/20 Prezydenta Miasta Gdańska.


Zarządzenie nr 272/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.

Treść Zarządzenia

UWAGA! W związku ze zmianą miejsca otwarcia ofert na Dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe dróg publicznych informujemy, że nowa lokalizacja to siedziba Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Gdańsk przy ul. Wyspiańskiego 9A, pokój 19, godz. 10.00.