Szukamy najemcy toalet w przejściu podziemnym przy Bramie Wyżynnej

W związku z brakiem zgłoszeń w poprzednim postępowaniu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ponownie poszukuje najemcy toalet znajdujących się w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk. Chętnych prosimy o wzięcie udziału w pisemnym konkursie ofert, na które czekamy do 8 października.
Pomieszczenie toalet znajduje się w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk
Pomieszczenie toalet znajduje się w przejściu podziemnym pod ul. Wały Jagiellońskie między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Pomieszczenie w przejściu podziemnym, w którym znajdują się toalety, liczy 55,05 m2 i wyposażone jest w instalację elektryczną i wodociągowo-kanalizacyjną. Najemca będzie zobowiązany do udostępniania toalet do korzystania codziennie w godz. 6:00 – 20:00, ich utrzymania w czystości oraz w należytym stanie technicznym i estetycznym. Najemca będzie mógł pobierać opłatę za korzystanie z toalety nie większą niż 2 zł. We własnym zakresie będzie mógł zainstalować w toaletach automat-kołowrotek służący do poboru opłat.

Oferty najmu należy składać w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ulicy Partyzantów 36 w Gdańsku – Biuro Obsługi Klienta, budynek A lub przesyłać drogą pocztową (UWAGA!!! Decyduje data wpływu przesyłki do GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk do dnia 8 października 2021 roku do godziny 15:00 w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT  - UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE”.

Minimalna wysokość stawki czynszu to 22,71 zł/m2 miesięcznie.

Szczegóły konkursu, druk oferty, wymagane dokumenty oraz dokumentacja techniczna znajdują się w Zarządzeniu nr 1456/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 września 2021 r.