Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie sezonowych punktów obsługi ruchu turystycznego

Konkurs ofert na prowadzenie sezonowych punktów obsługi ruchu turystycznego
Konkurs ofert na prowadzenie sezonowych punktów obsługi ruchu turystycznego
fot. GZDiZ

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/7/2021 na oddanie w dzierżawę na okres od 01 października 2021 r. lub od dnia podpisania umowy do 31 marca 2022 r. tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - skan