Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie sezonowych punktów handlowych - nadmorski kram

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr PU/7/2022 na oddanie w dzierżawę na okres od 15 czerwca 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r. stoisk namiotowych w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego – nadmorski kram.
Punkty handlowe w Pasie Nadmorskim do sprzedaży pamiątek i artykułów plażowych
Punkty handlowe w Pasie Nadmorskim do sprzedaży pamiątek i artykułów plażowych
fot. GZDiZ

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - skan z podpisami