Konkurs ofert na prowadzenie stoisk namiotowych do sprzedaży kwiatów i zniczy przy Cmentarzu Łostowickim [AKTUALIZACJA 05.01]

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do uczestnictwa w terminie do 20 grudnia 2022 r. w przetargu publicznym nieograniczonym – konkursie ofert stawek czynszów na dzierżawę niżej wymienionych lokalizacji oznaczonych C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 i C-6 stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, położonych w Gdańsku przed cmentarzem „Łostowickim”.
Konkurs ofert na prowadzenie stoisk namiotowych przy Cmentarzu Łostowickim
Konkurs ofert na prowadzenie stoisk namiotowych przy Cmentarzu Łostowickim
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

AKTUALIZACJA - 05.01

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni informuje o unieważnieniu przez Prezydenta Miasta Gdańska postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, położonych w Gdańsku przed cmentarzem „Łostowickim” przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargów w celu prowadzenia punktów handlowych sprzedaży kwiatów i zniczy.

Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, położonych w Gdańsku przed cmentarzem „Łostowickim”.


AKTUALIZACJA - 20.12

W Zarządzeniu 2370/22 Prezydenta Miasta Gdańska wprowadzona została zmiana. Z wykazu nieruchomości objętych konkursem usunięte zostały numery nieruchomości C-5 oraz C-6.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 2532/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, położonych w Gdańsku przed cmentarzem "Łostowickim" przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargów


Zarządzenie nr 2370/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, położonych w Gdańsku przed cmentarzem „Łostowickim” przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargów

Załączniki: 

  1. Wykaz nieruchomości i stawek czynszu dzierżawnego
  2. Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości
  3. Wzór umowy dzierżawy nieruchomości
  4. Wzór oferty