Widok XVII - "Hugo"

XVII punkt widokowy zlokalizowany w Św. Wojciechu na wzniesieniu w pobliżu ul. Kątowej udostępniony został 9 grudnia 2020 roku.

XVII punkt widokowy, otwarty w ramach projektu „Spojrzenie na Gdańsk” znajduje się na wzniesieniu w pobliżu cmentarza Sanktuarium Św. Wojciecha i ul. Kątowej. Dotrzeć do niego można kierując się ścieżką wzdłuż Drogi Krzyżowej przy cmentarzu.

Punkt widokowy wyposażony jest schody terenowe z poręczami, ułatwiające wejście na szczyt wzniesienia. Ponadto ustawione tam zostały siedziska na polanie widokowej, a także kosz na śmieci. Zakup i montaż elementów wyposażenia widoku zostały sfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce.

Punkt widokowy w Św. Wojciechu otrzymał imię „Hugo” na cześć Hugo Conwentza, wyjątkowej postaci dla światowej botaniki, urodzonego właśnie w Św. Wojciechu w 1855 roku.

Hugo Conwentz, jako wybitnej klasy przyrodnik i prekursor XIX-wiecznej ekologii, był twórcą i wprowadził do powszechnego użycia pojęcie „pomnika przyrody” oraz forsował objęcie ochroną prawną i państwowym mecenatem unikatowych okazów przyrodniczych, roślin i ich całych skupisk oraz rzadkich, czy zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. M.in. dzięki jego staraniom powstał istniejący do dziś rezerwat przyrody „Ptasi Raj” na Wyspie Sobieszewskiej, chroniący miejsca lęgowe różnych gatunków rybitw.

Po wyjeździe z Gdańska do Berlina Conwentz został mianowany przez Cesarza Niemiec państwowym opiekunem pomników przyrody. Dzięki zajmowaniu wysokiego stanowiska państwowego Conwentz zyskał wpływy w najwyższych rangą pruskich urzędach. Wykorzystał je w 1915 roku. Wówczas w trakcie działań I wojny światowej wojska pruskie zajęły tereny sięgające po rzekę Bug, gdzie rozpoczęła się rabunkowa wycinka Puszczy Białowieskiej. Dzięki działaniom Hugo Conwentza spod pił i siekier uratowano obszar 5000 ha puszczy, na której odrodzone państwo polskie utworzyło w 1921 funkcjonujący po dziś dzień rezerwat ścisły.

Pozycja wysokiego urzędnika państwowego nie było spełnieniem zawodowych ambicji Hugo Conwentza. Badacz przyrody, choć bardzo pragnął, nie wspiął się po szczeblach kariery naukowej. A to z prozaicznej przyczyny. Groteskowo brzmi dzisiaj fakt, że Uniwersytet Wrocławski nie dopuścił znanego dziś na świecie naukowca do przewodu habilitacyjnego z powodu nie ukończenia przez niego… gimnazjum o profilu humanistycznym.

Hugo Conwentz zmarł w 1922 roku w Berlinie. W 2011 został patronem jednego z gdańskich tramwajów.

Przy okazji wspomnienia o wybitnym przyrodniku jakim był Hugo Conwentz nie sposób nie przypomnieć innej zasłużonej dla świata przyrody postaci związanej z Gdańskiem. Mowa o Erichu Wocke, pochodzącym z Wrocławia botaniku, który dużą część swojej kariery zawodowej (1899 – 1929) spędził w Gdańsku. Wocke założył w Parku Oliwskim sławny Ogród Alpejski, w którym zgromadzono ponad pół tysiąca gatunków roślin górskich.

XVII widok oferuje szeroką panoramę z jednej strony na Stare Miasto, a z drugiej również na obszary przemysłowe jak rafineria i fermy wiatrowe. Widoczne są stamtąd również najbliższe okolice Gdańska, czyli teren Żuław.