Widok XV - "Joanna"

Widok XV – nazwany został widokami Joanny względu na fakt, że ze wzgórza rozpościera się kilka widoków. Otwarty 20 października 2019r. pierwszy z widoków znajduje się na wzniesieniu przy ul. Arciszewskiego we Wrzeszczu Górnym.

Miejsce widokowe zostało specjalnie przygotowane do udostępnienia mieszkańcom Gdańska. Dzięki dofinansowaniu przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Górny polana, gdzie znajduje się otwarty punkt widokowy, została oczyszczona, wykoszono trawy oraz przycięto i uformowano krzewy. Zamontowano tam również barierki oraz siedziska.

Punkt widokowy znajduje się na wzniesieniu przy ul. Arciszewskiego we Wrzeszczu, nieopodal wzgórza Ślimak, wznoszącego się na granicy Strzyży i Brętowa. To leśne wzniesienie morenowe o wysokości 82,8 m n.p.m. choć nosi tę samą nazwę, to nie należy mylić go ze „Ślimakiem” na Górze Jana, gdzie znajduje się widok V.

Swoją nazwę „Ślimak” zawdzięcza drodze „ślimacznicy”, która wiodła na szczyt wzgórza, gdzie zachował się do naszych czasów schron artyleryjski z okresu II wojny światowej. Obecnie wzgórze jest gęsto zalesione, ale jeszcze kilkanaście lat po wojnie było całkowicie pozbawione drzew, o czym świadczy fotografia wykonana z tego miejsca tuż po wojnie. W tle widać tereny obecnej Zaspy, jeszcze bez zabudowy mieszkaniowej z widocznym pasem startowym dawnego lotniska.

Po południowej stronie wzgórza znajduje się dawny, pochodzący z początków XX wieku, a dziś już nieczynny cmentarz brętowski. Na cmentarzu bez trudu odnajdziemy wyróżniający się  grób Horsta Mellera, siedmioletniego chłopca, którego Paweł Huelle uwiecznił w swojej powieści „Weiser Dawidek”. Natomiast od strony północnej zbocza, gdzie przebiega linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wyeksponowano zachowane relikty dawnego Mostku Weisera, pochodzącego z 1913 roku. Most przebiegał nad torami dawnej Kolei Kaszubskiej i łączył zbocze „Ślimaka” ze zboczem Kamiennej Góry, gdzie znajduje się słynny głaz, zwany głazem Borkowskiego. Sam most został rozebrany w 2013 roku w związku z pracami przy budowie kolei metropolitalnej, a w jego miejsce wybudowana została całkowicie nowa konstrukcja.

Piętnasty widok otwarty w ramach projektu „Spojrzenie na Gdańsk” nosi imię Widoków Joanny, upamiętniając Joannę Schopenhauer, matkę słynnego gdańskiego filozofa Artura Schopenhauera. Jej postać jest nierozerwalnie związana z Oliwą. Tam bowiem, przy ul. Polanki znajdowały się rezydencje gdańskich patrycjuszy, wśród których w tzw. Dworze III w latach 1784-1793 zamieszkiwała rodzina Schopenahuerów. Joanna Schopenhauer  to autorka jednego z najpiękniejszych XVIII-wiecznych opisów widoku Gdańska, który podziwiała ze swojej posiadłości.

Otwarciu widoku tradycyjnie towarzyszył spektakl artystyczny pt. „A mnie jest szkoda lata, czyli muzyczny piknik z widokiem” z udziałem trójmiejskich artystów – zespołu Standard Acoustic, Gremplina oraz Władka Zaporowskiego. W spektaklu muzycznym wystąpiła również znana piosenkarka Beata Bartelik.

Dojście do Widoku możliwe jest od strony ul. Słowackiego, jak również ul. Kolberga.

Z punktów  widokowych wzgórza  widać zabudowę Wrzeszcza i Oliwy, a w dalszej perspektywie Przymorza. Widoczne są również dolina Srebrzyska i wzgórza przy Jaśkowej Dolinie. Przy dobrej pogodzie widać także Zatokę Gdańską.