Widok XII - "Jerzy"

Punkt widokowy znajdujący się przy Zbiorniku Wody Stara Orunia został uroczyście otwarty 15 września 2018 roku.

Dwunasty punkt widokowy otwarty jako część projektu „Spojrzenie na Gdańsk” jest jednocześnie miejscem widokowym na mapie Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. To inicjatywa spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, której celem jest przybliżenie mieszkańcom zabytkowych obiektów infrastruktury wodociągowej.

Punkt widokowy umiejscowiony jest na jednym z morenowych wzgórz Oruni, wznoszącym się na wysokość 50 metrów n.p.m. nad ul. Nowiny. To tam w 1869 roku wybudowany został zbiornik wody pitnej, pochodzącej z ujęcia wody w Pręgowie. Zbiornik mógł pomieścić 5700 m3 wody. Swoją funkcję pełnił do 1978 roku, kiedy został odłączony od działającego w Gdańsku systemu wodociągowego. Zbiornik, choć nie spełniający swojej podstawowej funkcji, nie był jednak całkowicie bezużyteczny. Dzięki panującym wewnątrz warunkom – temperaturze w okolicach 10 stopni, wilgotności i ograniczonemu dostępowi światła stał się dogodnym miejscem dla zimowania nietoperzy.

Po przeprowadzonych pracach renowacyjnych w 2018 roku zbiornik jako obiekt zabytkowy został udostępniony do zwiedzania. Otwarty jest wiosną i latem, a na okres jesieni i zimy zamykany w celu umożliwienia niezakłóconej hibernacji nietoperzom.

Patronem punktu widokowego został profesor Jerzy Samp – pisarz i miłośnik Gdańska, a szczególnie Oruni, w której mieszkał i o której pisał.

Podczas uroczystego otwarcia punktu widokowego wystawiony został spektakl teatralny. Ponadto wystąpili gdańscy artyści - Władek Zaporowski oraz Adam Gromadzki. Oprawę muzyczną spektaklu zapewnił występ gdańskiego Quartetu muzycznego.

Dojście do punktu widokowego prowadzi oznakowaną ścieżką od strony ul. Nowiny oraz z terenu Parku Oruńskiego.

Z punktu rozpościera się widok na Główne Miasto, a także na tereny portowe. Widać również most wantowy, instalacje rafineryjne, płaszczyznę Żuław aż po Tczew oraz wzgórza kaszubskie w okolicach Gdańska.