Widok VI

Punkt widokowy znajdujący się na Wzgórzu Bitwy Oliwskiej (Wzgórzu Luizy/Górze Kościuszki) w Oliwie otwarty został 8 lipca 2017 roku.

Szóste miejsce widokowe, które powstało w ramach projektu „Spojrzenie na Gdańsk” to kolejny (po Dworze I) punkt widokowy, który został otwarty w Oliwie. Mieści się na liczącym 103 m n.p.m. wzniesieniu między ulicami Spacerową i Tatrzańską noszącym nazwę Góry Kościuszki.

Wzniesienie upamiętniające zwycięzcę bitwy pod Racławicami taką nazwę nosi od 1946 roku. Wcześniej poświęcone było żonie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III – Luizie. Na cześć ich wizyty 21 maja 1797 na terenach, które po sekularyzacji klasztoru cystersów w Oliwie stały się własnością państwa pruskiego, wzniesienie nazwane zostało Wzgórzem Luizy. Oliwskiego Wzgórza Luizy nie należy mylić z innym wzniesieniem upamiętniającym Luizę Pruską, które znajduje się w Gdańsku-Łostowicach. Tam również, w listopadzie 2017 roku otwarty został punkt widokowy.

Na pamiątkę wizyty królewskiej pary na oliwskim wzgórzu w 1889 roku postawiono tam pomnik z wyrazami hołdu dla królowej i przestrzenną rzeźbą orła pruskiego. W 1945 roku te elementy zostały zdemontowane, a sam zachowany obelisk wykorzystano w 1975 roku, kiedy przearanżowano konstrukcję pomnika. Po bokach umieszczone zostały tablice z herbem króla Zygmunta III Wazy, upamiętniające polskie zwycięstwo nad szwedzką flotą w bitwie pod Oliwą 28 listopada 1627 roku. W 2014 roku pomnik 350-lecia bitwy pod Oliwą został gruntownie odrestaurowany.

Punkt widokowy jest jednym z nielicznych miejsc oferujących panoramiczny widok w kierunku Zatoki Gdańskiej. Otwarciu widoku towarzyszył spektakl teatralny utrzymany w klimacie XVIII-wiecznym. Spektakl uświetnił występ Chóru Mieszczan Gdańskich.

Dojście do punktu widokowego możliwe jest od strony ul. Spacerowej i prowadzi tą samą drogą co na wzgórze Pachołek. Na punkt prowadzi również malownicza alejka leśna od strony ul. Tatrzańskiej.

Z punktu widokowego widać szeroką panoramę od Zaspy, Przymorza, Oliwę po Sopot oraz Zatokę Gdańską.