Tablica Jana Kanapariusza

Tablica z brązu poświęcona Janowi Kanapariuszowi – autorowi Żywota św. Wojciecha. Tablica odsłonięta została 23 grudnia 2009 roku.

Wymiary

Wymiary max: 124,00 cm x 83,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Oliwa, ul. Jana Kanapariusza, przed wejściem do Parku Oliwskiego po lewej stronie (w płaszczyźnie chodnika).

Współrzędne: 54.24’34”N  18.33’30”E

Data odsłonięcia

23.12.2009 r.

Autor projektu/wykonawca

Inicjator budowy pomnika: Anna Kościelecka, Tadeusz Jabłoński z Bractwa św. Wojciecha

Rzeźbiarz: Ewa Koprowska

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Tablica wykonana z brązu, umieszczona w płaszczyźnie chodnika, poświęcona jest pamięci Jana Kanapariusza. Tablica ma formę prostokąta z dekoracją reliefową (wychodzącą poza brzeg tablicy)  umieszczoną wzdłuż lewej krawędzi - rysunek przedstawia postać mnicha siedzącego na krześle z ręką opartą na karcie, na której jest widoczny napis „ urbs gyddanyzc”.

W górnej części tablicy znajduje się napis wypukły o treści: Jan Kanapariusz żywociopisarz św. Wojciecha jako pierwszy w historii wymienił nazwę miasta Gdańska: gyddanyzc ( 999r.)  Poniżej napisu znajduje się reliefowe odwzorowanie oryginalnego fragmentu zapisu z kroniki Kanapariusza z podkreśloną nazwą „gyddanyzc”. Na dole tablicy, wzdłuż krawędzi dekoracji reliefowej znajduje się napis: Ewa Koprowska 2008.

Tablica umieszczona jest w płaszczyźnie chodnika, w powierzchni brukowanej drobną kostką granitową.

Jan Kanapariusz (Ioannes Canaparius)- był benedyktynem w klasztorze Sti Bonifacius et Alexius w Rzymie. W przypisywanym mu Żywocie św. Wojciecha (Vita sancti Adalberti episcopi Pragensis), napisanym około roku 1000, znajduje się pierwsza pisemna wzmianka o Gdańsku - „urbs Gyddanyzc”.

Więcej z kategorii: