Pomnik "W hołdzie poległym za wolność"

Współczesny pomnik, w postaci głazu narzutowego, upamiętniający więźniów filii obozu koncentracyjnego Stutthof na Przeróbce. Odsłonięty w 1978 roku.

Wymiary

Wymiary głazu: 160,00 cm (wys.) x 190,00 cm x 100,00 cm

Wymiary całości razem z podstawą: 230,00 cm (wys.) x 300,00 cm x 190,00 cm

Tablica: 70,00 cm x 50,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Przeróbka, ul. Siennicka, pomnik w obrębie miejskiego zieleńca znajdującego się przy Moście Siennickim

Współrzędne: 54.21’24”N  18.40’47”E

Data odsłonięcia

09.1978 r.

Autor projektu/wykonawca

Inicjator budowy pomnika: Koło ZBoWiD Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Gdańsk

Opis

Współczesny pomnik, w postaci głazu narzutowego, upamiętniający więźniów filii obozu koncentracyjnego Stutthof na Przeróbce. Głaz narzutowy w kolorze szarym stoi  na cokole z kamieni polnych związanych zaprawą betonową. W części frontalnej kamienia znajduje się tablica inskrypcyjna z napisem wypukłym, o treści: W HOŁDZIE POLEGŁYM ZA WOLNOŚC, TU NA PRZERÓBCE W LATACH 1941-45 ZNAJDOWAŁA SIĘ FILIA OBOZU KONCENTRACYJNEGO STUTTHOF ORAZ OBÓZ JEŃCÓW WOJENNYCH KOALICJI ANTY HITLEROWSKIEJ. W WYNIKU CIĘŻKIEJ I WYNISZCZAJACEJ PRACY ORAZ NIELUDZKIEGO TRAKTOWANIA ZGINĘŁO WIELU WIĘŹNIÓW I JEŃCÓW. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI KOŁO ZBoWiD ZNTK GDAŃSK WRZESIEŃ 1978. Powyżej miejsca zachował się odlew brązowy przedstawiający godło państwa polskiego z lat 1944 - 1990 – Orła bez korony.

Na Przeróbce (niemiecka nazwa dzielnicy: Troyl) znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Stutthof (Aussenkommando Troyl), której więźniowie wykonywali w nieludzkich warunkach pracę w Stoczni Gdańskiej.

 

Więcej z kategorii: