Pomnik Tatara Rzeczypospolitej

Pomnik upamiętnia wspólną, ponad sześćsetletnią historię związanych z Polską Tatarów, a zwłaszcza ich zbrojną walkę dla Rzeczypospolitej. Został odsłonięty w 2010 roku w Parku Oruńskim

Usytuowanie: Park Oruński

Data odsłonięcia: 25 listopada 2010

Autor projektu/wykonawca: Tomasz Ryfa, współpraca Maciej Kus, Błażej Iwaniuk

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Pomnik upamiętnia wspólną, ponad sześćsetletnią historię związanych z Polską Tatarów, a zwłaszcza ich zbrojną walkę w barwach RP. Powstał staraniem stowarzyszenia „Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej”, zaś fundatorami były Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pomnik został odsłonięty 25 listopada 2010 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości uczestniczyli też: Mustafa Dżemilew – Przewodniczący Medżlisy na Krymie, Rustem Zakirow – Przewodniczący Światowego Kongresu Tatarów w Kazaniu (Tatarstan), Andrzej Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Jan Ciechanowski – kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Autorem projektu jest Tomasz Ryfa we współpracy z Maciejem Kusem i Błażejem Iwaniukiem. Wykonana z brązu rzeźba przedstawia konnego jeźdźca z 1. Szwadronu (tatarskiego) 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Jeździec ubrany jest w strój paradny, na głowie ma kołpak z widocznym orłem polskim i półksiężycem z gwiazdą, a w dłoni dzierży buńczuk.

Rzeźba ustawiona jest na betonowym cokole obłożonym płytami granitowymi. Na froncie cokołu znajdują się dwie plakiety z brązu: jedna z napisem „Z buńczukiem za Polskę”, druga z fragmentem wiersza Selima Chazbijewicza „Jeszcze szumi powiew stepów bezkresnych / Jeszcze słychać krzyki wodzów walecznych / Jak błysk buńczuka dawna tatarska chwała / Zabrzmi w sercach przyjaciół serdecznych”.

Więcej z kategorii: