Pomnik Pamięci Poległych 1939-1945

Pomnik współczesny upamiętniający poległych w czasie II wojny światowej. Pomnik odsłonięto w 1983 roku.

Wymiary

Wymiary tablicy max: 75,00 cm x 65,00 cm x 12,00 cm

Wymiary cokołu: 87,00 cm x 38,00 cm x 38,00 cm

Wysokość całego pomnika: 113,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Sobieszewo, ul. Turystyczna, skwer w pobliżu cmentarza komunalnego

Data odsłonięcia

06.1983 r.

Autor projektu/wykonawca

Inicjator budowy pomnika: Miejska Rada Narodowa w Gdańsku

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Współczesny pomnik, w postaci stojącej tablicy granitowej, upamiętniający poległych w czasie działań wojennych II wojny światowej. Ciemnoszara tablica granitowa stoi na cokole także granitowym, bezpośrednio na gruncie. Na tablicy znajduje się napis kuty, wypukły o treści: PAMIĘCI POLEGŁYCH W OBRONIE I PRZY ODZYSKANIU ZIEM PIASTOWSKICH W LATACH 1939-1945. Nad napisem znajduje się godło państwa polskiego z czasów komunistycznych – Orzeł bez korony.

 

 

Więcej z kategorii: