Pomnik Pamięci Ofiar Eksterminacji Ludności Polskiej na Wołyniu

Współczesny pomnik poświęcony pamięci eksterminacji etnicznej ludności polskiej na Wołyniu od lutego 1943 r. do lutego 1944 r. Pomnik odsłonięto w 2003 roku.

Wymiary

Wymiary podstawy max: 120,00 cm x 108,00 cm x 23,00 cm

Wymiary obelisku: 82,00 cm x 72,00 cm x 178,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Stare Miasto, róg ul. Stolarskiej i Katarzynki

Współrzędne: 54.21’14”N  18.39’12”E

Data odsłonięcia

11.07.2003 r.

Autor projektu/wykonawca

Inicjator budowy pomnika: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opiekun: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Gdańsku

Opis

Współczesny pomnik w formie granitowego obelisku, poświęcony pamięci eksterminacji etnicznej ludności polskiej na Wołyniu od lutego 1943 r. do lutego 1944 r. Prostopadłościenny monument z powierzchnią szczytową w formie wypłaszczonego daszku 4-spadzistego, stojący na 2-stopniowej podstawie. Wykonany jest w całości z rudoczerwonego polerowanego granitu. W części frontalnej, w górnej części po lewej stronie, widoczne jest graficzne przedstawienie krzyża, po prawej stronie znajduje się napis:

JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH,
TY BOŻE NA NIEBIE
ZAPOMNIJ O MNIE
A. Mickiewicz,

W części środkowej widnieje napis o treści:

PAMIĘCI DZIESIĄTKÓW TYSIĘCY POLAKÓW, MIESZKAŃCÓW WOŁYNIA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRYCH OCALIĆ Z RZEZI LAT 1943-1944 NIE BYŁO NAM DANE, TAKŻE TYCH , KTÓRZY OPUŚCILI RODZINNE STRONY I POSZLI NA PONIEWIERKĘ UCIEKAJĄC PRZED TERROREM I ZAGŁADĄ Z RĄK UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW OUN-UPA. W 60 ROCZNICĘ WIELKIEJ TRAGEDII RODACY GDAŃSK
11 LIPCA 2003 ROKU;

Przy dolnej krawędzi znajduje się napis:

STARANIEM ŚRODOWISKA ŻOŁNIERZY 27 WD-AK

Rzeź Wołyńska była antypolską czystką etniczną przeprowadzoną przez nacjonalistów ukraińskich, mającą charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945.. Szacuje się, że w tym czasie zginęło 50-60 tysięcy Polaków.

 

Więcej z kategorii: