Pomnik Mściwoja II - Księcia Pomorskiego

Współczesny pomnik z popiersiem przedstawiającym Mściwoja (Mszczuja) II, Księcia Pomorskiego. Pomnik odsłonięty został w 1967 roku.

Wymiary

Podstawa: 95,50 cm x 105,00 cm x 17,00 cm

Postument: 65,00 cm x 71,00 cm x 224,00 cm

Popiersie wymiary max: 82,00 cm x 55,00 cm x 130,00 cm

Wysokość całości: 371,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk - Oliwa, Park Oliwski przy ul. Opata J. Rybińskiego, południowa część parku, naprzeciwko pomnika Świętopełka II.
Współrzędne: 54.24’35,5”N  18.33’38,9”E

Data odsłonięcia

1967 r.

Autor projektu/wykonawca

Inicjator budowy pomnika: Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku

Rzeźbiarz: Alfons Łosowski

Właściciel/opiekun

Urząd Miejski w Gdańsku

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Współczesny pomnik, w formie postumentu na podstawie, z popiersiem przedstawiającym Mściwoja (Mszczuja) II. Postument prostopadłościenny, wykonany z szarego granitu, z napisem kutym, wgłębnym o treści: MSZCZUJ II KSIĄŻE POMORSKI 1222 – 1294. Na postumencie wykute z różowego granitu przedstawienie wizerunku Mściwoja oparte na wizji artystycznej rzeźbiarza. Frontalna partia rzeźby podparta jest klinem murowanym z betonu i drobnych kawałków granitu.

Mściwoj (Mszczuj) II, syn Świętopełka II, po zwycięskiej walce o pełną władzę nad Pomorzem Gdańskim z bratem Warcisławem i stryjami, w czym szczęśliwą koniunkturę stworzyła także wczesna śmierć brata, kontynuował równie zręcznie jak ojciec politykę zmiennych wojennych i dyplomatycznych sojuszy. Utrwalony w trakcie jego panowania sojusz z Wielkopolską doprowadził praktycznie do zjednoczenia wspólną polityką obu dzielnic. Sojusz władców cieszył się poparciem możnych obu księstw. W opinii historyków rządy Mściwoja II istotnie przyczyniły się do przezwyciężania podziałów dzielnicowych.

 

Więcej z kategorii: