Pomnik Mieszkańców Gminy Emaus poległych podczas I Wojny Światowej

Historyczny pomnik w formie obelisku upamiętniający poległych w I wojnie światowej mieszkańców gminy Emaus. Odsłonięty w 1923 roku.

Wymiary

Wysokość obelisku: 2,31 m

Wysokość całkowita (obelisk, baza, cokół, podstawa): 3,17 m

Szerokość/głębokość (wymiary największe):

Podstawa cokołu 1,49 m x 1,50 m

Obelisk: 0,82 m x 0,82 m

Usytuowanie

Gdańsk – Siedlce, skrzyżowanie ulic Kartuskiej i Łostowickiej

Współrzędne: 54.20’49”N 18.36’11”E

Data odsłonięcia

07.1923 r.

Autor projektu/wykonawca

Nieznany

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Pomnik w formie obelisku upamiętniający poległych w I wojnie światowej (Kriegerdenkmal) mieszkańców gminy Emaus. Pomnik ma prostą, zgeometryzowaną formę nawiązującą do licznych obelisków stawianych w XIX i XX w. Obelisk ma kształt wydłużonego ściętego ostrosłupa (na podstawie kwadratu) z wielostopniową profilowaną bazą. Stoi na niewysokim prostopadłościennym cokole z podstawą w formie płyty. Na trzech ścianach obelisku w jego dolnej części  w płytkich, prostokątny niszach znajdują się  płyty z białego marmuru z napisami kutymi , wgłębnymi w kolorze czarnym. Na dwóch tablicach znajdują się napisy w języku polskim i niemieckim o następującej treści: POMNIK POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY – MIESZKAŃCÓW EMAUS I OKOLICY - WZNIESIONY Z INICJATYWY MIEJSCOWEGO STOWARZYSZENIA KOMBATANTÓW W 1923 ROKU. Na trzeciej tablicy wykonano napis: WZNIESIONO 1923, ERBAUT 1923 RENOV.A.D.2012. Obelisk jest konstrukcją murowaną, ceglano-kamienną z powierzchnią licową z wielowarstwowej zaprawy cementowej modyfikowanej z dodatkiem grysu kamiennego (sztuczny kamień).

Dowody na to, iż obelisk upamiętnia śmierć żołnierzy poległych w I wojnie światowej znaleziono podczas przenoszenia monumentu w trakcie przebudowy skrzyżowania ul. Kartuskiej i Łostowickiej w 2012 roku. W fundamencie pomnika znaleziono „kapsułę czasu” - metalową rurę z gazetą „Berliner Illustrierte Zeitung” z 1 lipca 1923 roku, a także dokumenty związane z fundacją pomnika i ówcześnie znajdujące się w obiegu monety. Pierwotnie dookoła pomnika znajdowało się niewysokie ogrodzenie z kamiennych lub cementowych słupków o przekroju kwadratowym, połączonych kutym łańcuchem o prostokątnych ogniwach, na co wskazują relacje mieszkańców ulicy Kartuskiej.

 

Więcej z kategorii: