Pomnik Króla Jana III Sobieskiego

Historyczny pomnik poświęcony pamięci króla polskiego Jana III Sobieskiego, zamontowany w 1898 r. we Lwowie, a w 1965 r. w Gdańsku.

Wymiary

Wysokość figury wraz z podstawą: 3,65 m

Wysokość całkowita (figura + cokół): 6,50 m

Szerokość/długość (max)

Figura: 1,50 m x 3,00 m

Korpus cokołu: 2,40 m x 3,40 m

Baza cokołu: 3,00 m x 4,00 m

Usytuowanie

Aktualne: Gdańsk – Stare Miasto, centralna część Targu Drzewnego na osi wschód – zachód

Współrzędne: 54.21’7”E   18.38’54”E

Historyczne: Lwów, oś centralna Wałów Hetmańskich między ulicami Legionów i Hetmańską

Data odsłonięcia

We Lwowie: 20.11.1898 r. (odsłonięcie w pracowni 1897 r.)

W Gdańsku: 26.06.1965 r.

Autor projektu/wykonawca

Projekt rzeźbiarski: Tadeusz Barącz, Lwów

Wykonanie odlewu: firma Artur Krupp, Wiedeń

Prace kamieniarskie: pracownia rzeźbiarska Juliana Markowskiego, Lwów

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Historyczny pomnik poświęcony pamięci króla polskiego Jana III Sobieskiego, zamontowany w 1898 r. we Lwowie, a w 1965 r. w Gdańsku. Pomnik ma formę neobarokową i jest zrealizowany w duchu sztuki historyzującej.

W monumencie zobrazowana jest postać króla na koniu, na cokole kamiennym z dekoracją rzeźbiarską i tablicami inskrypcyjnymi. Całość pomnika znajduje się na kamiennej jednostopniowej podstawie stojącej na czterostopniowym kamiennym podium.

Figura jest cienkościennym odlewem z brązu. Cokół to konstrukcja murowana z piaskowca w kolorze ciepło-szarym, na wewnętrznym trzonie betonowym.

Postać Jana III Sobieskiego została przedstawiona w polskim stroju szlacheckim. Król ma na sobie żupan i kontusz z odrzuconymi rękawami, hajdawery i miękkie buty z pofałdowanymi cholewami. Na głowie ma czapkę z futrzanym otokiem i z piórem przypiętym broszą do czapki. W lewej ręce król trzyma cugle, a w prawej unosi buławę. Koń, którego dosiada, spina się do skoku nad fragmentami szańców, połamanym kołem, buńczukiem i lufą armatnią.

Na podstawie posągu od strony północnej znajduje się napis Tadeusz Barącz Sc. 1897 r. Wysoki, kamienny cokół został zbudowany na planie prostokąta z półkolistymi zamknięciami na krótszych bokach. Cokół zamyka w górnej części gzyms wieńczący z rozbudowanym profilem, a także fryz z płaskorzeźbioną dekoracją przedstawiającą kartusze na przemian z koronami opartymi na panopliach (motywach dekoracyjnych złożonych z broni białej i uzbrojenia ochronnego). Na środkowej części korpusu znajdują się tablice inskrypcyjnej. Na stronie południowej na tablicy umieszczono napis: KRÓLOWI JANOWI III, MIASTO LWÓW, MDCCCXCVIII. Od strony północnej znajduje się tablica z nazwami 20 pól bitew, w których wojskami polskimi dowodził Jan III Sobieski. Są to:

PODHAJCE

1667

KRASNOBRÓD

1672

CHOCIM

1673

WOJNIKÓW

1676

JAZŁOWIEC

1684

BRACŁAW

1671

NIEMIRÓW

1672

BAR

1674

ŻURAWNO

1676

ŻWANIEC

1684

MOHYLÓW

1671

KOMARNO

1672

LWÓW

1675

WIEDEŃ

1683

JASSY

1686

KALNIK

1671

KAŁUSZ

1672

TREMBOWLA

1675

PARKANY

1683

SUCZAWA

1691

Na krótszych bokach korpusu znajdują się herby: od zachodu pięciopolowa królewska tarcza herbowa z koroną, a od wschodu herb Sobieskich Janina. Korpus cokołu w dolnej części zakończony jest gzymsem.

Pomnik króla Jana III Sobieskiego został ufundowany przez miasto Lwów. Postać króla była symbolem sprawnie rządzonego i odnoszącego sukcesy niepodległego państwa polskiego. Dodatkowo powodem do budowy we Lwowie pomnika akurat tego polskiego władcy był fakt, że Sobieski pochodził z okolic Lwowa. Urodził się w Olesku i w tamtych stronach znajdowały się również jego majątki. 

Po zakończeniu II wojny światowej Lwów znalazł się w granicach ZSRR, które w 1950 roku przekazały pomnik władzom polskim. Monument został przeniesiony ze Lwowa i początkowo trafił do Wilanowa, gdzie stał przez 16 lat. Następnie został przewieziony do Gdańska i został ustawiony na Targu Drzewnym w miejscu niemieckiego pomnika, upamiętniającego żołnierzy poległych w wojnach poprzedzających zjednoczenie Niemiec. Odsłonięcie pomnika w Gdańsku nastąpiło 26 czerwca 1965 roku.

Oryginalna tablica z tekstem „Królowi Janowi III miasto Lwów” była ukrywana i została zamontowana dopiero w 1989 roku. Nie zamontowano natomiast oryginalnych brązowych tablic kartusza, które prawdopodobnie znajdują się zabetonowane w skrzyniach wewnątrz cokołu. Obecne tablice zostały wykonane w latach dziewięćdziesiątych z piaskowca przez rzeźbiarza Czesława Gajdę.

 

Więcej z kategorii: