Pomnik Daniela Gralatha

Pomnik historyczny upamiętniający XVIII-wiecznego gdańskiego prawnika, przyrodnika, burmistrza miasta – Daniela Gralatha. Odsłonięty pierwotnie w 1893 roku, a po odtworzeniu w 2004 roku.

Wymiary

Wymiary głazu max: 350,00 cm (wysokość), x 250,00 cm (szerokość podstawy płaszczyzny licowej) x 150,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Wrzeszcz, Al. Zwycięstwa, zieleniec u wylotu ul. Smoluchowskiego

Współrzędne: 54.22’4”N  18.37’51”E

Data odsłonięcia

1893 r.

05.2004 r. – odtworzenie historycznej tablicy upamiętniającej Daniela Gralatha i ponowne odsłonięcie pomnika

Autor projektu/wykonawca

Nieznany

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Pomnik historyczny z 1893 roku, ze współczesną tablicą, upamiętniający prawnika, przyrodnika  i burmistrza gdańskiego Daniela Gralatha. Monument w formie ułożonego pionowo, bezpośrednio na gruncie, głazu narzutowego na podstawie z kamieni polnych niezwiązanych zaprawą. Na kamieniu, w niszy, umocowana jest  tablica metalowa z napisem wklęsłym, dwujęzycznym (polskim i niemieckim) o treści: TWÓRCY TEJ ALEI BURMISTRZOWI DANIELOWI GRALATHOWI UR. 30 MAJA 1708 R., ZM. 23 LIPCA 1767 R. Z OKAZJI 150-LECIA ZAŁOŻONEGO PRZEZ NIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNICZEGO UFUNDOWAŁO MIASTO GDAŃSK 1893 2003.

Daniel Gralath był współzałożycielem w 1742 r. Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. Napisał pierwszą na świecie pracę naukową poświęconą elektrostatyce. Był inicjatorem projektu Alei Lipowej przy obecnej al. Zwycięstwa i jej fundatorem.
Po II wojnie światowej na głazie umieszczono tablicę upamiętniającą śmierć harcerzy polskich zamordowanych przez hitlerowców. Po przeniesieniu pomnika harcerzy na skwer na Hucisku, przywrócono pierwotne przeznaczenie monumentu.

 

Więcej z kategorii: