Park w Jasieniu

Park położony jest w gdańskiej dzielnicy Jasień u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Jasieńskiej.

Park im. ks. Bronisława Kabata w Jasieniu jest niewielkim parkiem miejskim, położonym w dzielnicy, której nazwa pochodzi od nazwiska sędziego Franciszka Jana Jasieńskiego – właściciela majątku w połowie XVIII wieku.

Twórcą zachowanego do dziś założenia dworsko-parkowego był kolejny właściciel Feliks Łebiński. Nabył on okoliczne dobra pod koniec XVIII wieku. Powstał wówczas dwór wraz z zachowanymi do dziś zabudowaniami gospodarczymi i parkiem. Teren parku zajmuje obecnie powierzchnię ok. 1 ha. Poza obszarem parku znalazły się zabudowania gospodarcze oraz część terenu dawnego majątku ze stawem dworskim. Park jest ogrodzony i dostępny od strony ul. Zwierzynieckiej (dwie bramy wejściowe) oraz ul. Jasieńskiej (jedna brama wejściowa). Park zachował typowy dla wiejskich XVIII i XIX- wiecznych siedzib dworskich układ kompozycyjny z główną aleją dojazdową w kierunku dworu i okrągłym podjazdem.

W parku zachowały się: stara XVIII-wieczna aleja lipowa oraz piękny szpaler grabowy wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Zwierzynieckiej. W parku rosną kasztanowce, jesiony, robinie, klony, modrzewie oraz pomnikowe okazy topoli białej.

W 2001 roku park doczekał się rewaloryzacji, w ramach której wykonane zostały alejki spacerowe i ogrodzenie. Dosadzono również krzewy ozdobne, w tym forsycje i głogi oraz byliny, które stanowią tutaj dość okazałą kolekcję. Znaczną część powierzchni parku stanowią trawniki.

Na wyposażeniu parku składają się żwirowe alejki spacerowe, ławki i kosze na śmieci. Jest również plac zabaw dla dzieci z piaskownicą i zabawkami. W sąsiedztwie placu zabaw znajduje się stylowa altanka. Walory krajobrazowe, przestrzenne i mikroklimatyczne sprawiają, że park stanowi miejsce spacerowe i rekreacyjne dla mieszkańców Jasienia. W 2015 roku park otrzymał nazwę Park im. ks. Bronisława Kabata.