Park Nostalgiczny

Park Nostalgiczny znajduje się we Wrzeszczu. Dostęp do parku możliwy od strony ulic Sobieskiego, Traugutta i Smoluchowskiego.

Park Nostalgiczny jest najmłodszym parkiem publicznym w Gdańsku. Powstał w 2018 roku na zachowanej części dawnego cmentarza . Jego powierzchnia wynosi zaledwie ok. 0,7 ha.

Park zlokalizowany jest we Wrzeszczu na tzw. Górze Wodociągowej, zwanej dawniej Górą Szubieniczną. Do parku można dojść oznakowanymi ścieżkami pieszymi tzw. Gdańskim Szlakiem Wodociągowym od strony ul. Sobieskiego oraz od strony Parku im. Traugutta. Dotarcie do parku możliwe jest również od strony ul. Smoluchowskiego.

Na terenach, gdzie obecnie zlokalizowany jest Park Nostalgiczny od 1914 roku funkcjonował cmentarz urnowy, związany z wybudowaną przy dzisiejszej ulicy Traugutta kaplicą pogrzebową i krematorium. Inicjatorem ich powstania było  Towarzystwo Kremacyjne „Płomień”. Teren, na którym powstał park jest jedynym i zarazem najmłodszym fragmentem nieistniejącej już nekropolii urnowej. Ostatnich pochówków dokonano w tym miejscu w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Do dziś zachowało się kilkadziesiąt płyt nagrobnych, w znacznym stopniu zdewastowanych, zachowanych zarówno w całości, jak i we fragmentach. Od 2017 na terenie dawnego cmentarza przeprowadzano prace, polegające na uporządkowaniu dawnej nekropolii z przekształcaniem na ogólnodostępny Park Nostalgiczny. Całość prac zakończona została jesienią 2018 roku.

Teren parku jest ogrodzony i posiada cztery wejścia. W parku znajdują się alejki spacerowe o nawierzchni żwirowej, które poprowadzone zostały w dyskretny sposób między zachowanymi płytami nagrobnymi. Wykonane zostały również podesty i schody terenowe. Park wyposażony jest w ławki i kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną, zlokalizowaną w sąsiedztwie głównej bramy wejściowej. Zawiera ona opis przybliżający historię parku.

Park Nostalgiczny na Górze Wodociągowej, gdzie znajduje się zbiornik na wodę „Stary Sobieski” stanowi część zielonego kompleksu rekreacyjnego, związanego z Gdańskim Szlakiem Wodociągowym. Jego wytyczenie na celu udostępnienie mieszkańcom dawnych zbiorników wody pitnej oraz przekształcenie otoczenia tych zbiorników w ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Ze szczytu Góry wodociągowej roztacza się szeroka panorama widokowa w kierunku Doliny Królewskiej oraz Zatoki Gdańskiej.