Park nad Potokiem Strzyża

Park nad Potokiem Strzyża usytuowany jest w Gdańsku-Wrzeszczu na zapleczu ulic Wyspiańskiego i Kubacza.

Park nad Potokiem Strzyża jest miejskim parkiem współczesnym zajmującym powierzchnię około 1,6 ha. Ma swobodny układ, który uwzględnia przebieg koryt potoków w granicach parku, a także wejścia w obrębie zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Zieleń parku stanowią nasadzenia młodych drzew, różanka i rabaty kwiatowe i skupiska krzewów ozdobnych. Na terenie parku rośnie prawnie chroniony pomnikowy okaz wierzby białej.

Zagospodarowanie parku obejmuje: alejki spacerowe o nawierzchni z kostek betonowych, ławki i kosze na śmieci, altanka o konstrukcji metalowej, jak również trzy place zabaw dla dzieci.