Park nad Opływem Motławy

Park usytuowany jest na ziemno-murowanych umocnieniach obronnych miasta Gdańska z XVI wieku, po północnej stronie Opływu Motławy, od ul. Okopowej do Elbląskiej. Powierzchnia parku obejmuje 11 hektarów.

Na szczytach poszczególnych bastionów znajdują się punkty widokowe. Wśród zieleni parkowej złożonej z drzew, krzewów i trawników zachowały się stare liniowe nasadzenia krzewów głogów, stanowiące pozostałości fortyfikacji obronnych.

Od strony ul. Zawodników umieszczono piaskownicę i zestaw zabawowy dla dzieci. Standardowo park wyposażony jest w ławki i kosze na śmieci, oświetlenie. Park poprzecinany jest alejkami spacerowymi o nawierzchni z kostki betonowej oraz żwirowymi utwardzonymi.