Park Millenium Gdańska

Park Millenium Gdańska zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Leszczyńskich, Powstańców Wielkopolskich i Chrobrego na gdańskiej Zaspie.

Park Millenium powstał w latach 1997-1998 na terenach po zlikwidowanych tymczasowych ogródków działkowych, założonych w latach 80. w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody Zaspa. Park wybudowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska jako park osiedlowy dla mieszkańców dzielnic Zaspa oraz Dolny Wrzeszcz.

W parku znajduje się zestaw zabawowy dla dzieci, alejki spacerowe o nawierzchni z kostek betonowych, ławki i kosze na śmieci, nasadzenia młodych drzew i skupiny krzewów ozdobnych.