Park im. Steffensów

Park im. Steffensów rozciąga się wzdłuż Alei Zwycięstwa od Ronda Ofiar Katynia do skrzyżowania z ulicą Smoluchowskiego.

Park im. Steffensów należy do największych w Gdańsku. Jest też jednym z najstarszych parków publicznych naszego miasta. Założony jeszcze pod koniec XIX wieku miał powierzchnię ponad 4 ha i był kilkukrotnie powiększany. Obecnie zajmuje obszar 13,6 ha.

Patronami parku są przedstawiciele znakomitej rodziny gdańskich patrycjuszy Steffensów. Otto Steffens (1826 - 1904) był honorowym obywatelem oraz przewodniczącym Rady Miasta Gdańska, zaś kolejny z rodu Franz Wilhelm Steffens (1818 - 1910) cenionym malarze. W 1894 roku Franz przekazał kwotę 50 tys. talarów (marek) na wykup tereny należącego do Lazaretu (szpitala) dla ubogich, zwanego też „Domem Ospy” z przeznaczeniem na park publiczny, który został założony według projektu Georga Wilhelma Schnibbego. W pierwszej kolejności teren został splantowany, następnie wytyczono alejki, wykonano także klomby, które obsadzono barwnymi kwiatami. W parku posadzono wiele gatunków drzew, w tym egzotyczne – sprowadzone z Ameryki Północnej i Azji. Wybudowano też istniejący do dziś drewniany domek w stylu szwajcarskim dla dozorcy parku. Obecnie funkcjonuje w nim toaleta.

Zainaugurowany w 1896 park powiększono trzy lata później o tereny po dawnym cmentarzu szpitalnym do miejsca, gdzie przed okresem kampanii napoleońskiej, związanej ze zdobywaniem Gdańska w 1807 roku, stał Kościół Wszystkich Bożych Aniołów (dzisiejsza nazwa dzielnicy Aniołki pochodzi właśnie od nazwy patronów tego kościoła). W latach po II wojnie światowej (1968 - 1970) nastąpiło kolejne powiększenie Parku o tereny po zlikwidowanych cmentarzach.

Park im. Steffensów jest obok Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza najbogatszym w sensie dendrologicznym gdańskim parkiem. Do dziś zachowała się większość spośród drzew posadzonych w końcu XIX wieku, jak również znacznie starszych, pochodzących jeszcze sprzed okresu zakładania parku. Spośród rosnących obecnie drzew warto wymienić wspaniała okazy dębów szypułkowych, kasztanowców, jesionów i wiązów. W Parku im. Steffensów rośnie najstarszy na Pomorzu dąb czerwony, a oprócz niego znajdują się tam cenne okazy buków odmiany czerwonej i zwisającej. Podobnie jak w Parku Oliwskim w Parku im. Steffensów rośnie miłorząb dwuklapowy oraz skrzydłoorzech kaukaski – drzewo o niezwykłym pokroju i atrakcyjnych żółtych kwiatostanach pojawiających się w czerwcu. W parku rosną też wiekowe akacji i lipy, kilka gatunków klonów, w tym rzadko występujący w parkach klon francuski. Równie bogato prezentuje się kolekcja drzew iglastych ze świerkami srebrzystymi, modrzewiami, żywotnikami i sosnami wejmutkami na czele. W 2017 roku w parku posadzono dwie lipy holenderskie z odmiany Pallida. To gatunek niemal identyczny z posadzonymi w końcu XVIII wieku lipami z Wielkiej Alei znajdującej się w sąsiedztwie parku. Wśród rosnących krzewów ozdobnych na uwagę zasługują jaśminy.

Na wyposażenie parku składają się asfaltowe alejki spacerowe, ławki, kosze na śmieci oraz latarnie.