Park de Gaulle’a

Park de Gaulle’a zlokalizowany jest pomiędzy ul. Partyzantów i al. Grunwaldzką w Gdańsku-Wrzeszczu.

Park de Gaulle’a jest jednym z najbogatszych dendrologicznie parków gdańskich. Na powierzchni niespełna 1 ha rośnie ponad dwadzieścia gatunków drzew, w tym pomnikowe egzemplarze pochodzące jeszcze z końca XIX wieku. Wówczas dzisiejszy park stanowił prywatny ogród, założony na zapleczu posesji przy obecnej ulicy de Gaulle’a.

Drzewa, które rosną w parku to m.in. jesion wyniosły, dęby (w tym odmiana czerwonolistna), buki oraz stare kasztanowce tworzące aleję. W parku znajdują się też klony, lipy oraz topole w kilku odmianach. Wśród drzew iglastych rosnących w parku można wyróżnić piękny egzemplarz sosny czarnej oraz modrzew. Od strony ul. Partyzantów rośnie spora grupa platanów.

W stosunku do swojej powierzchni Park de Gaulle’a należy do najlepiej wyposażonych parków publicznych miasta. Na niewielkim obszarze parku znajdują się dwa wydzielone ogródki zabawowe dla dzieci oraz obszerna piaskownica, siłownia na świeżym powietrzu i asfaltowe boisko do gry w koszykówkę. Ponadto na wyposażenie parku składają się: oświetlenie parkowe, ławki i kosze na śmieci. Asfaltowe alejki spacerowe oraz ozdobne murki pochodzą z 1977 – okresu kiedy park został zrewitalizowany po II wojnie światowej. W 2007 roku od strony alei Grunwaldzkiej wybudowano gustowną fontannę z elementami małej architektury.