Park Chirona

Park Chirona zlokalizowany w kwartale ulic Chirona, Biwakowej, Zeusa i Minerwy w Osowej.

Park osiedlowy potocznie zwany Parkiem Chirona, zlokalizowany  w kwartale ulic Chirona, Biwakowej, Zeusa i Minerwy w dzielnicy Osowa jest bez wątpienia jednym z najciekawszych współczesnych parków Gdańska. Zajmuje powierzchnię ok. 3 ha. z czego 0,8 ha jego ogólnej powierzchni  przypada na staw z wyspą lęgowa dla ptactwa znajdujący się w centralnej części parku.

Park Chirona powstał w latach 2006-2010. Z uwagi na swoje walory przyrodniczo- krajobrazowe oraz bogate wyposażenie jest parkiem o znaczeniu ponadosiedlowym.

Wyjątkowo atrakcyjnym parku elementem jest malowniczy staw z bogatą kolekcją roślinności wodnej oraz błotnej. Na środku zbiornika znajduje się gęsto porośnięta wyspa lęgowa dla ptactwa.

Staw został wyposażony w drewniany pomost widokowy umożliwiający jednocześnie rekreacyjny połów ryb.  

W Parku Chorina  stworzono  wiele kameralnych miejsc, placyków i parkowych zaułków  oraz sieć gruntowych dróżek spacerowych i mostków umożliwiających dotarcie do wszystkich zakątków parku. Na wyposażenie terenu składają się: siłownia zewnętrzna, stoły do gry w tenisa oraz do gry w szachy, ponadto w parku znajdują się wydzielone strefy do zabawy dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Dla spacerowiczów z psami urządzono wygrodzony wybieg posiadający pojemniki i torebki na odchody. Park został wyposażony w wysokiej jakości ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Na uwagę zasługuje kolekcja roślin posadzonych na terenie parku, w tym krzewów  ozdobnych, bylin oraz roślin wodnych. Z uwagi na swoje walory Park Chirona uzyskał nagrodę w wojewódzkim konkursie Najpiękniejsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2012.

Do parku prowadzi 7 wejść  zlokalizowanych od strony ulic: Biwakowej, Zeusa i Chirona.