Park Bema

Park Bema położony jest między ulicami Powstańców Warszawskich, Bema, Zakopiańską i Pankiewicza.

Zajmujący powierzchnię około 3,1 ha Park Bema powstał na części terenu założonego jeszcze w połowie XIX wieku cmentarza parafialnego kościoła Św. Barbary w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody. Cmentarz był czynny do 1964 roku, a w kilka lat po jego likwidacji, teren został przekształcony w park publiczny.

Układ kompozycyjny parku wyznaczają dawne aleje cmentarne wysadzane lipami oraz kasztanowcami. W części północnej obecnego parku zachowały się z kolei stare jesiony o pięknym pokroju. Dawne kwatery zostały urządzone w formie trawników, na których w ostatnich latach nasadzane są drzewa i krzewy ozdobne. Większość alejek parkowych posiada nawierzchnię asfaltową z układem schodów i tarasów. Park został wyposażony w latarnie, ławki i kosze na śmieci, a w południowej części znajduje się piaskownica dla dzieci oraz siłownia na wolnym powietrzu. Dużą zaletą parku jest niewątpliwie konfiguracja terenu. Zachodnią część parku stanowi bowiem fragment wzgórza zwanego Górą Losu.

W części Parku Bema znajduje się strefa dla motyli, ponadto w jego obrębie wyznaczono wygrodzony wybieg dla psów. Park jako jeden z nielicznych parków gdańskich posiada wydzieloną ogólnodostępną sieć internetową Wi-Fi.