Obiekt małej architektury: Makieta z brązu Żurawia

Współczesny obiekt w formie makiety z brązu Żurawia, murowanego dźwigu portowego zbudowanego w Gdańsku nad Motławą w latach 1442-44. Makietę odsłonięto w 2013 roku.

Wymiary

Wymiary modelu max: 68,00 cm (wysokość) x 65,00 cm x 40,00 cm

Wymiary płyty 2-stopniowej max: 100,00 cm x 70,00 cm x 17,00 cm

Wymiary podstawy: 46,00 cm x 76,50 cm x 70,00 cm

Usytuowanie

Gdańsk – Stare Miasto, Długie Pobrzeże, po prawej stronie Żurawia

Współrzędne: 54.21’2”N  18.39’26”E

Data odsłonięcia

2013 r.

Autor projektu/wykonawca

Inicjator budowy pomnika: Klub Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia

Autor projektu: Michał Wysocki

Wykonawca projektu i odlewu: StanWys Atelier Wrocław

Właściciel/opiekun

Administrator: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Opis

Współczesny  obiekt w formie makiety z brązu Żurawia, murowanego dźwigu portowego zbudowanego w Gdańsku nad Motławą w latach 1442-44. Makieta wykonana w skali 1:45 umieszczona jest na granitowej 2-stopniowej płycie. Na górnym jej poziomie znajduje się model Żurawia, na dolnym przedstawienie krypy (płaskodenna łódź) z towarem. Na płycie umieszczono tabliczki metalowe z tekstem pisanym alfabetem Braille’a. Całość makiety znajduje się na granitowej postawie, na stronie frontowej podstawy w płycinie złocony symbol Rotarian z napisem: ROTARY INTERNATIONAL Gdańsk-Sopot-Gdynia

Model zabytkowego, murowanego dźwigu portowego zw. Żurawiem w Gdańsku powstał z inicjatywy Klubu Rotary Gdańsk-Sopot-Gdynia, ma on pozwolić osobom niewidomym i niedowidzącym poznać formę architektoniczną unikalnego gdańskiego zabytku.

Więcej z kategorii: