ZT - Dział Sterowania Ruchem

Dział Sterowania Ruchem odpowiada m.in za obsługę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalizację warunków poruszania się zarówno pojazdów, jak i pieszych. Ponadto dział zajmuje się analizą zagadnień dotyczących organizacji ruchu drogowego szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pod kątem funkcjonowania programów sygnalizacji świetlnej.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura: 80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A
Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.00–15.00
Adres e-mail: gzdiz-zt@gdansk.gda.pl
Kierownik działu: Mateusz Władyka, tel. 58 55 89 898, e-mail: mateusz.wladyka@gdansk.gda.pl, pok. 4
Zastępca kierownika działu: Anna Groth-Dynaburska, tel. 58 55 89 897, e-mail: anna.groth-dynaburska@gdansk.gda.pl, pok. 4 

Zadania Działu Sterowania Ruchem:

  • obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR,
  • przegląd funkcjonujących na terenie miasta rozwiązań mających wpływ na sterowanie ruchem drogowym oraz ich poprawa,
  • analiza istniejącej organizacji ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa, jego poprawy i propozycje zmian w szczególności dotyczących funkcjonowania programów sygnalizacji świetlnych i innych elementów sterowania ruchem drogowym,
  • analiza zasadności wniosków Policji, ZTM i innych podmiotów dotyczących zmian w istniejącej organizacji ruchu w zakresie sterowania ruchem,
  • przygotowywanie programów sygnalizacji poprawiających płynność ruchu drogowego w zakresie ZSZR TRISTAR,
  • tworzenie scenariuszy zarządzania ruchem drogowym,
  • zarządzanie elementami systemu takimi jak tablice zmiennej treści, tablice parkingowe itp.,
  • nadzór nad częścią informatyczną systemu.