Winieta 1
Winieta 1
ZS - Główny Specjalista ds. Systemów Sterowania
Główny specjalista ds. Systemów sterowania

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Główny Specjalista ds. Systemów Sterowania - Krzysztof Łutowicz

Prezentacja komórki

Do głównych zadań Głównego Specjalisty ds. Systemów Sterowania należy:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z eksploatacją systemów informatycznych, automatyki, systemów sterowania i monitorowania użytkowanych przez GZDiZ wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR i Tunelu Pod Martwą Wisłą.
 2. Koordynowanie działań związanych z eksploatacją pozostałych systemów sterowania i monitorowania będących w użytkowaniu GZDiZ.
 3. Koordynowanie działań związanych z rozbudową systemów teleinformatycznych, sterowania i monitorowania będących w użytkowaniu GZDiZ.
 4. Koordynowanie działań w zakresie rozwiązań techniczno-organizacyjnych Centrum Zarządzania w Gdańsku.
 5. Nadzór nad eksploatacją infrastruktury ZSZR TRISTAR.
 6. Opiniowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie obsługi i eksploatacji ZSZR TRISTAR.
 7. Opiniowanie rozwiązań w zakresie systemów informatycznych i teletechnicznych GZDiZ.
 8. Udział w uzgadnianiu dokumentacji w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania i zarządzania ruchem.
 9. Udział w uzgadnianiu dokumentacji w zakresie sieci i instalacji teletechnicznych.
 10. Udział w uzgadnianiu dokumentacji w zakresie monitoringu wizyjnego i wind.
 11. Udział w określaniu warunków technicznych dla projektowania i warunków technicznych opracowania dokumentacji w zakresie:
  • sygnalizacji świetlnej,
  • systemów i urządzeń zarządzania i sterowania ruchem,
  • systemów sterowania urządzeniami infrastruktury tramwajowej,
  • sieci teletechnicznych,
  • monitoringu wizyjnego,
  • monitoringu wind.
 12. Koordynowanie współpracy w zakresie systemów sterowania i monitorowania z innymi jednostki gminy.
 13. Koordynowanie współpracy w zakresie systemów sterowania, zarządzania ruchem i monitorowania z innymi zarządcami dróg.