ZS - Główny Specjalista ds. Systemów Sterowania

Główny Specjalista ds. Systemów sterowania zajmuje się koordynowaniem i nadzorowaniem działań związanych z eksploatacją systemów informatycznych, automatyki, systemów sterowania i monitorowania użytkowanych przez GZDiZ.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. 4
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Główny specjalista: Krzysztof Łutowicz, tel. 58 55 89 899, e-mail: krzysztof.lutowicz@gdansk.gda.pl

Prezentacja komórki:

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Systemów Sterowania należy:

 • Koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z eksploatacją systemów informatycznych, automatyki, systemów sterowania i monitorowania użytkowanych przez GZDiZ wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR i Tunelu Pod Martwą Wisłą.
 • Koordynowanie działań związanych z eksploatacją pozostałych systemów sterowania i monitorowania będących w użytkowaniu GZDiZ.
 • Koordynowanie działań związanych z rozbudową systemów teleinformatycznych, sterowania i monitorowania będących w użytkowaniu GZDiZ.
 • Koordynowanie działań w zakresie rozwiązań techniczno-organizacyjnych Centrum Zarządzania w Gdańsku.
 • Nadzór nad eksploatacją infrastruktury ZSZR TRISTAR.
 • Opiniowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie obsługi i eksploatacji ZSZR TRISTAR.
 • Opiniowanie rozwiązań w zakresie systemów informatycznych i teletechnicznych GZDiZ.
 • Udział w uzgadnianiu dokumentacji w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania i zarządzania ruchem.
 • Udział w uzgadnianiu dokumentacji w zakresie sieci i instalacji teletechnicznych.
 • Udział w uzgadnianiu dokumentacji w zakresie monitoringu wizyjnego i wind.
 • Udział w określaniu warunków technicznych dla projektowania i warunków technicznych opracowania dokumentacji w zakresie:
  • sygnalizacji świetlnej,
  • systemów i urządzeń zarządzania i sterowania ruchem,
  • systemów sterowania urządzeniami infrastruktury tramwajowej,
  • sieci teletechnicznych,
  • monitoringu wizyjnego,
  • monitoringu wind.
 • Koordynowanie współpracy w zakresie systemów sterowania i monitorowania z innymi jednostki gminy.
 • Koordynowanie współpracy w zakresie systemów sterowania, zarządzania ruchem i monitorowania z innymi zarządcami dróg.