Zmiana organizacji ruchu na ul. Wielkopolskiej

W związku z realizowaną przebudową ul. Wielkopolskiej w Gdańsku w czwartek 9 stycznia wprowadzone zostaną zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na tej ulicy. Zmiany potrwają ok. 4 tygodni, jednak w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych ten okres może ulec wydłużeniu.

Ze względu na prowadzone roboty zamknięty zostanie chodnik od wschodniej strony ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Darżlubskiej do ul. Hokejowej z zachowaniem dojścia i dojazdu do posesji nr 43, 45 i 47. Ruch pieszy będzie odbywał się chodnikiem od strony zachodniej.

Prace na ul. Wielkopolskiej będą miały również wpływ na ruch drogowy. Jezdnia ul. Wielkopolskiej zostanie zawężona obustronnie z możliwością przejazdu w obu kierunkach jednocześnie. Z uwagi na konieczność ustawienia maszyn budowlanych na jezdni, okresowo – w godz. 8:30 – 14:30 jezdnia będzie zawężona do jednego pasa ruchu na długości ok. 10 – 20 metrów.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Wielkopolskiej związane są z kontynuacją prac przebudowy fragmentu tej ulicy rozpoczętych w grudniu 2019 roku. Polega ona na poszerzeniu jezdni oraz wybudowania dodatkowego pasa do skrętu w lewo na teren inwestycji mieszkaniowej. W ramach przebudowy wykonany zostanie również chodnik i ścieżka rowerowa po prawej stronie ul. Wielkopolskiej w relacji do skrzyżowania z ul. Ofiar Grudnia 70 i ul. Łuczniczej. Wykonane zostaną również nowe nasadzenia zieleni.

Roboty na ul. Wielkopolskiej realizowane są w ramach umowy drogowej z deweloperem ROBYG na podstawie art. 16. Ustawy o drogach publicznych.