ZM - Główny Specjalista ds. Planów Zrównoważonej Mobilności

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Planów Zrównoważonej Mobilności należy inicjowanie prac związanych przygotowaniem i wdrażaniem Planów Zrównoważonej Mobilności (SUMP), a także wdrażanie działań na rzecz promocji i rozwoju zrównoważonej mobilności.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. 134
Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7.00–15.00
Główny Specjalista ds. Planów Zrównoważonej Mobilności Dorota Gajda-Kutowińska, e-mail: dorota.gajda-kutowinska@gdansk.gda.pl, tel. 58 55 89 824

Prezentacja działu:

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Planów Zrównoważonej Mobilności należy:

  • Inicjowanie prac związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem Planów Zrównoważonej Mobilności (SUMP).
  • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi (radni miejscy, Rady Dzielnic, mieszkańcy, inne jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańska itp.) w zakresie SUMP.
  • Koordynacja działań związanych z SUMP na poziomie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
  • Kontrola ewaluacji wdrożonych programów SUMP.
  • Analiza dostępności programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych związanych ze zrównoważoną mobilnością.
  • Obsługa programów (w tym finansowanych ze źródeł europejskich) ukierunkowanych na zrównoważoną mobilność.
  • Działania na rzecz promocji zrównoważonej mobilności.
  • Inne działania związane z planami zrównoważonej mobilności i szeroko rozumianą zrównoważoną mobilnością w Gdańsku.