Winieta 1
Winieta 1

ZD - Dział Uzgodnień

Dział uzgodnień zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych, koncepcji projektowych) inwestycji realizowanych przez inwestorów w pasie drogowym dróg istniejących i planowanych, opiniowaniem w zakresie komunikacji w sprawach związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawaniem decyzji w zakresie lokalizacji zjazdów i urządzeń w pasie drogowym.
Adres biura: 80-434 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9a
Składanie wniosków i odbiór uzgodnień

Biuro Obsługi Klienta

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36

 

 

Obsługa klientów:
środa od 7.30 do 14.30
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – dni wewnętrzne, klientów nie przyjmuje się. Dotyczy to również kontaktów telefonicznych.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

Kierownik Działu Uzgodnień - Łukasz Budziński, tel. 58 55 89 702, pok. 137

Z-ca Kierownika Działu ds. inwestycji miejskich - Aleksandra Rybak-Lemańska, tel. 58 55 89 701, pok. 137

Z-ca Kierownika Działu ds. inwestycji prywatnych - Karolina Górny, tel. 58 55 89 715, pok. 32B

Z-ca Kierownika Działu ds. obsługi prawnej - Aneta Wachowiak, tel. 58 55 89 703, pok. 137

Sprawy dotyczące uzgodnień z podziałem na rejony

Nr telefon 58 55 89  (+ wew.)

Nr pokoju

Osowa, Barniewice, Klukowo, Niedźwiednik, Wrzeszcz (stary przebieg ul. Słowackiego)

707

32

Jasień, Brętowo, Piecki-Migowo,Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe, Morena

708

32

Oliwa, Przymorze, Żabianka, Zaspa

713

32A

Wrzeszcz, Nowy Port, Brzeźno

715

32A

Suchanino, Siedlce Wzgórze Mickiewicza

714

32A

Stogi, Wyspa Sobieszewska, Przeróbka, Westerplatte, Olszynka

716

32A

Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe, Orunia Górna, Ujeścisko - Łostowice

711

32B

Młode Miasto, Śródmieście

708

32

Śródmieście, Dolne Miasto

709

32B

Trakt św. Wojciecha, Orunia, Aniołki, Olszynka

712

32B

Kokoszki, Matarnia

710

32B

Prezentacja działu

Do głównych zadań działu należy:

  • Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i koncepcji) realizowanych w pasach drogowych oraz naliczanie z tego tytułu opłat.
  • Opiniowanie w zakresie komunikacji w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z drogi publicznej oraz decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń i obiektów.
  • Uzgadnianie lokalizacji urządzeń, obiektów i zjazdów w pasie drogowym dróg wewnętrznych.
  • Koordynacja merytoryczna spraw dotyczących realizacji inwestycji niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych.
  • Wydawanie zezwoleń na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.