Winieta 1
Winieta 1

ZD - Dział Uzgodnień

Dział Uzgodnień zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych, koncepcji projektowych) inwestycji realizowanych przez inwestorów w pasie drogowym dróg istniejących i planowanych, opiniowaniem w zakresie komunikacji w sprawach związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawaniem decyzji w zakresie lokalizacji zjazdów i urządzeń w pasie drogowym.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura:

80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. 32, 32A, 32C, 127, 136, 137

Składanie wniosków i odbiór uzgodnień:

Biuro Obsługi Klienta GZDiZ, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36

Obsługa klientów:

Środa od 7.30 do 14.30

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - dni wewnętrzne, klientów nie przyjmuje się. Dotyczy to również kontaktów telefonicznych.

Kierownik działu:

Łukasz Budziński, tel. 58 55 89 702, e-mail: lukasz.budzinski@gzdiz.gda.pl, pok. 136

Z-ca kierownika działu ds. inwestycji miejskich:

Aleksandra Rybak-Lemańska, tel. 58 55 89 701, e-mail: a.rybak-lemanska@gzdiz.gda.pl, pok. 137

Z-ca kierownika działu ds. inwestycji prywatnych:

Karolina Górny, tel. 58 55 89 715, e-mail: karolina.gorny@gzdiz.gda.pl, pok. 127

Z-ca kierownika działu ds. obsługi prawnej

Aneta Wachowiak, tel. 58 55 89 703, e-mail: aneta.wachowiak@gzdiz.gda.pl, pok. 137

Sprawy dotyczące uzgodnień z podziałem na rejony:

Numer telefonu:

Nr pokoju:

Osowa, Barniewice, Klukowo, Niedźwiednik, Wrzeszcz (stary przebieg ul. Słowackiego)

58 55 89 707

32

Jasień, Brętowo, Piecki-Migowo,Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe, Morena

58 55 89 708

32

Oliwa, Przymorze, Żabianka, Zaspa

58 55 89 713

32A

Wrzeszcz, Nowy Port, Brzeźno

58 55 89 715

127

Suchanino, Siedlce Wzgórze Mickiewicza

58 55 89 714

32A

Stogi, Wyspa Sobieszewska, Przeróbka, Westerplatte, Olszynka

58 55 89 716

127

Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe, Orunia Górna, Ujeścisko - Łostowice

58 55 89 711

127

Młode Miasto, Śródmieście

58 55 89 708

32

Śródmieście, Dolne Miasto

58 55 89 701

137

Trakt św. Wojciecha, Orunia, Aniołki, Olszynka

58 55 89 712

32A

Kokoszki, Matarnia

58 55 89 710

32

Prezentacja działu:

Do głównych zadań działu należy:

 • Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznych realizowanych przez inwestorów zewnętrznych oraz naliczanie z tego tytułu opłat.
 • Opiniowanie w zakresie komunikacji w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o lokalizacji drogi.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z drogi publicznej oraz decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń i obiektów.
 • Uzgadnianie lokalizacji urządzeń, obiektów i zjazdów w pasie drogowym dróg wewnętrznych.
 • Koordynacja merytoryczna dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy dróg publicznych i wewnętrznych znajdujących się w zarządzie GZDiZ.
 • Weryfikacja analiz komunikacyjnych pod względem wpływu inwestycji na miejski układ drogowy.
 • Obsługa i przygotowywanie umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych.
 • Przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi działami z Pionu Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania, tekstów umów, porozumień i innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych i dróg wewnętrznych znajdujących się w zarządzie GZDiZ.
 • Udział w negocjacjach z inwestorami inwestycji niedrogowych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych oraz umów dotyczących zapewnienia ochrony dróg.
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami tj. urzędami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w zakresie przygotowania umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych.
 • Koordynacja zawieranych umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych.