ZD - Dział Uzgodnień

Dział Uzgodnień zajmuje się uzgadnianiem i opiniowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych, koncepcji projektowych) inwestycji realizowanych przez inwestorów w pasie drogowym dróg istniejących i planowanych, opiniowaniem w zakresie komunikacji w sprawach związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydawaniem decyzji w zakresie lokalizacji zjazdów i urządzeń w pasie drogowym.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura:

80-432 Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. 32, 32A, 32C, 127, 136, 137

Składanie wniosków i odbiór uzgodnień:

Biuro Obsługi Klienta GZDiZ, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty i telefoniczny w środy w godz. 7:30 - 14:30

Kontakt:

E-mail: gzdiz-zd@gdansk.gda.pl

Telefon: 58 55 89 706

Kierownik działu:

Łukasz Budziński, tel. 58 55 89 706, e-mail: lukasz.budzinski@gdansk.gda.pl, pok. 136

Z-ca kierownika działu ds. inwestycji miejskich:

Aleksandra Rybak-Lemańska, tel. 58 55 89 701, e-mail: aleksandra.rybak-lemanska@gdansk.gda.pl, pok. 137

Z-ca kierownika działu ds. inwestycji prywatnych:

Karolina Górny, tel. 58 55 89 715, e-mail: karolina.gorny@gdansk.gda.pl, pok. 127

Z-ca kierownika działu ds. obsługi prawnej

Aneta Wachowiak, tel. 58 55 89 703, e-mail: aneta.wachowiak@gdansk.gda.pl, pok. 137

Sprawy dotyczące uzgodnień z podziałem na rejony:

Numer telefonu:

Nr pokoju:

Stogi, Wyspa Sobieszewska, Krakowiec-Górki Zachodnie, Przeróbka, Młyniska, Letnica, Nowy Port

58 55 89 716

127

Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Olszynka, Rudniki

58 55 89 712

128

Śródmieście, Dolne Miasto, Młode Miasto

58 55 89 709

137

Chełm, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Wzgórze Mickiewicza

58 55 89 710

130

Suchanino, Siedlce, Aniołki, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Brzeźno

58 55 89 713

128

Ujeścisko-Łostowice, Brętowo, Piecki-Migowo

58 55 89 718

127

Kokoszki, Jasień

58 55 89 673

129

Matarnia, Osowa

58 55 89 707

129

Oliwa, VII Dwór, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Strzyża, Jasień (obr. 049)

58 55 89 711

127

Prezentacja działu:

Do głównych zadań działu należy:

 • Uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznych realizowanych przez inwestorów zewnętrznych.
 • Opiniowanie w zakresie komunikacji w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o lokalizacji drogi.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z drogi publicznej oraz decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej urządzeń i obiektów.
 • Uzgadnianie lokalizacji urządzeń, obiektów i zjazdów w pasie drogowym dróg wewnętrznych.
 • Koordynacja merytoryczna dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy dróg publicznych i wewnętrznych znajdujących się w zarządzie GZDiZ.
 • Weryfikacja analiz komunikacyjnych pod względem wpływu inwestycji na miejski układ drogowy.
 • Obsługa i udział w posiedzeniach zespołu konsultacyjno-negocjacyjnego działającego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umów, o których mowa w art 16. Ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych.
 • Obsługa i przygotowywanie umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych.
 • Udział w negocjacjach z inwestorami inwestycji niedrogowych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych.
 • Przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi działami GZDiZ, tekstów umów, porozumień i innych wewnętrznych aktów prawnych dotyczących budowy lub przebudowy dróg publicznych i dróg wewnętrznych znajdujących się w zarządzie GZDiZ.
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami tj. urzędami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w zakresie przygotowania umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych.
 • Koordynacja zawieranych umów na budowę lub przebudowę dróg publicznych.
 • Udział w naradach dotyczących koordynacji sytuowania projektowanego uzbrojenia terenu organizowanych przez Wydział Geodezji UM w Gdańsku.