Winieta 1
Winieta 1

IM - Dział Obiektów Inżynierskich

Dział obiektów inżynierskich realizuje czynności przewidziane w prawie budowlanym dla zarządcy obiektów inżynierskich
Adres biura: Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. 129
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00

 

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

 

Kierownik Działu - Barbara Tchórzewska

tel. 58 55 89 671

Z-ca Kierownika Działu - Władysław Elas

tel. 58 55 89 671

 

Sprawy administracyjne

tel. 58 55 89 675

Utrzymanie, remont i przebudowa istniejących obiektów

tel. 58 55 89 673
tel. 58 55 89 674
tel. 58 55 89 672

Ewidencja obiektów

tel. 58 55 89 675

Prezentacja działu

Dział zajmuje się utrzymaniem obiektów inżynierskich znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska, którymi administruje GZDiZ.

Do głównych zadań działu należy:

  • wykonywanie przeglądów bieżących obiektów inżynierskich w celu oceny stanu technicznego w zakresie i terminach określonych w prawie budowlanym, 
  • dbałość o stan techniczny i estetyczny obiektów inżynierskich,
  • przygotowanie planów w zakresie napraw i remontów bieżących obiektów inżynierskich,,
  • kwalifikowanie obiektów inżynierskich w zakresie remontów, przebudowy, rozbiórki itp.,
  • sprawowanie ciągłego nadzoru nad obiektami inżynierskimi będących w złym stanie technicznym i zapobieganie zagrożeniu bezpieczeństwa,
  • nadzór prac związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich,
  • przejmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów,
  • udział w uzgadnianiu dokumentacji remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektów inżynierskich,
  • udział w uzgadnianiu trasy przejazdów pojazdów ponadgabarytowych.