Winieta 1
Winieta 1

Starszy specjalista ds. projektowania dróg w Dziale Dróg

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista ds. projektowania dróg w Dziale Dróg

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Lidia Tomczak zam. w  Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.