Starszy specjalista  ds. planowania w  Dziale Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy specjalista  ds. planowania w  Dziale Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana:

Pani  Alicja Grabowska  zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatka uzyskała najwyższe wyniki kompetencyjne. Legitymuje się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Spełnia wymagania formalne wymagane na tym stanowisku.