Starszy referent ds. ewidencji i kontroli w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent ds. ewidencji i kontroli w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Piotr Pawłowski zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.