Winieta 1
Winieta 1

Starszy referent ds. estetyki miasta w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

starszy referent ds. estetyki miasta
w Dziale Użytkowania Przestrzeni Publicznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Dagmara Stykuć zam. w Kowalach

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.