Starszy referent ds. architektury w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent ds. architektury w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Michał Bielewicz zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.