Starszy referent ds. architektury

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne
stanowisko urzędnicze:
starszy referent ds. architektury
w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Angelika Muzolf zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.