Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Paweł Wojtkiewicz zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.