Winieta 1
Winieta 1

Specjalista ds. uzgodnień w Dziale Uzgodnień

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. uzgodnień w Dziale Uzgodnień

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po analizie dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej komisja stwierdza, że kandydaci do zatrudnienia na ww. stanowisko nie posiadają dostatecznego doświadczenia zapewniającego prawidłową realizację zadań na tym stanowisku.

W związku z powyższym nabór został zamknięty jako nierozstrzygnięty.