Specjalista ds. księgowości – na czas zastępstwa w Dziale Księgowym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. księgowości – na czas zastępstwa w Dziale Księgowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Sylwia Tyszkiewicz zam. w  Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.