Winieta 1
Winieta 1

Specjalista ds. księgowości – 3 etaty w Dziale Księgowości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

specjalista ds. księgowości – 3 etaty w Dziale Księgowości


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane:


1. Pani Anna Rohde zam. w Gdańsku

2. Pani Dorota Kotyk zam. w Gdańsku

3. Pani Wioletta Makiła zam. w Gdańsku


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatki uzyskały najwyższą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Legitymują się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Spełniają wymagania formalne i kryteria wiedzy wymagane na tym stanowisku.